Jak nauczyć dziecko czytać?

1 min czytania

Nauka czytania wiąże się z ogromnym stresem zarówno dla rodziców. W tym wypadku nie można zrzucić odpowiedzialności na szkołę, która oczywiście może wspierać dziecko w nauce, aczkolwiek nie będzie w stanie na siebie przejąć obowiązku rodziców lub prawnych opiekunów. Rozpoczęcie nauki czytania w domu jest również ważne z perspektywy późniejszego rozwoju, a także nadążenia dziecka za rówieśnikami. Wobec tego, w jaki sposób można zacząć z dzieckiem naukę czytania, by go szybko nie zniechęcić?

Jak zacząć z dzieckiem naukę czytania? 

Rodzice powinni się odpowiednio przygotować – nie tylko merytorycznie, ale także i mentalnie – do rozpoczęcia z dzieckiem nauki czytania. Większość opiekunów oczekuje od dziecka maksymalnego zaangażowania, a także szybkiego przyswajania informacji, szczególnie w nadmiarze. Trzeba sobie jasno powiedzieć – nie jest to możliwe. Dziecko, choć znajduje się w fazie szybkiego rozwoju, nie jest maszyną, którą można zaprogramować w ten lub inny sposób. Rodzice powinni więc podejść do nauki czytania z cierpliwością i dużą dawka zrozumienia. Na początku, w miarę możliwości warto przeprowadzić z dzieckiem niezobowiązującą rozmowę, w której zostanie podkreślona istota całego procesu. Co więcej, należy rozpocząć naukę czytania od względnych podstaw czyli sylabizowania, a następnie składania pierwszych, samodzielnych zdań. Dopiero po opanowaniu tego etapu, można nieco zwiększyć swoje oczekiwania względem pociechy.

Jak pomóc dziecku w nauce czytania?

Podstawową rolą, jaką spełnia rodzic w życiu dziecka, jest nie tylko opieka, ale także wsparcie podczas kolejnych etapów rozwoju i zdobywania wiedzy. Tyczy się to także nauki czytania, która dla obu stron może być wyjątkowo wymagająca. Jednak stres rodzica może w prosty sposób przenieść się na dziecko, co znaczne zdemotywuje go do dalszej nauki. Wobec tego, w jaki sposób rodzice mogą efektywnie wspierać i pomagać dziecku w tym trudnym zadaniu? Otóż:

  • warto wydzielić dziecku czas, w którym skupi się on tylko i wyłącznie na nauce – oczywiście rodzice powinni mu w tym procesie towarzyszyć;
  • warto usunąć z pola widzenia wszystkie bodźce, które mogą mu utrudnić zachowanie koncentracji podczas procesu nauki czytania;
  • warto dostarczyć dziecku niezbędne materiały i pomoce naukowe, oczywiście takie, które dopasowane są do aktualnego wieku i możliwości malucha;
  • nie należy zmuszać dziecko do rozpoczęcia nauki w momencie, kiedy nie ma ono do tego ochoty – moment „buntu” warto przeczekać.

Dzięki wyżej wymienionym wskazówkom i poradom, rodzice będą mogli kontrolować proces nauki czytania, a także regularnie i aktywnie w nim uczestniczyć. Warto także zrewidować swoje oczekiwania i nie wymagać od pociechy tego, że opanuje ona wszystko w jeden dzień. Nauka czytania jest wieloetapowa, a także wyjątkowo złożona. Wykazując się zrozumieniem i cierpliwością, rodzice mogą wspierać dziecko i otoczyć go odpowiednią opieką. Tylko i wyłącznie taka współpraca może zakończyć się sukcesem, a także zaoszczędzić stronom niepotrzebnego stresu.